Jeannette W.A. Koster

Document Controller bij Croonwolter&dros; Information Manager bij SC&M Integrated Substations V.O.F.
Home Blog English

Home >> Blog >> SC&M Integrated Substations V.O.F. - Information Manager

SC&M Integrated Substations V.O.F., Rotterdam

Information Manager. Blog van 28 Aug. 2020

In oktober 2018 werd ik gevraagd voor een project met een UAV-GC 2005 contract document control te verrichten.
Gaandeweg kwamen er meer projecten bij voor dezelfde klant onder dezelfde contractvorm, als ook onder UAV2012 contractvorm. Inmiddels werk ik voor zeven projecten als Document Controller en voor twee projecten als Information Manager.

UAV-GC staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen.
Kenmerkend voor dit contractvorm is de samenvoeging van taken en verantwoordelijkheden binnen de bouwprocesfuncties in één te contracteren partij. De Opdrachtgever blijft de rol van initiatiefnemer van het project vervullen en de Opdrachtnemer realiseert het project door middel van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden.

SC&M is een samenwerking tussen o.a. Croonwolter&dros B.V. en Mobilis, beide onderdelen van TBI Holding. De V.O.F. staat bij de Kamer van Koophandel als vestigingsadres Rotterdam geregistreerd.

Als Document Controller is het mijn taak alle uitgaande en binnenkomende documenten te controleren op:

  • Volledigheid;
  • De juiste revisie;
  • Juiste documentcodering;
  • Het gebruik van de juiste formats, voorblad en sjablonen.

Als Information Manager is het mijn taak interne en externe projectteamleden te informeren betreft:

  • De projectafspraken;
  • Instructie/werkwijze van de systemen.

Tevens zorg ik voor:

  • Het versturen, ontvangen en distribueren van de documenten;
  • Het verwerken van de documenten in een DMS [Document Management System] en het DMS up-to-date houden;
  • Het controleren op de voortgang van de documenten ten behoeve van het accedptatie- en revisietermijn.

Volg Mij

Contact